TÜBİTAK Desteği/TUBITAK support

Yazokulu için kısmı veya tam destek için başvurabilirsiniz. Kısmı destek (mESC-IS desteği) yazokulu kayıt ücretinden muaf olmanıızı sağlamaktadır. Tam Destek TÜBİTAK BİDEB 2237-A “Eğitim Etkinlikleri Destek programı” kapsamında sağlanacak destektır. Bu destek henüz kesin olmayıp, Düzenleme Kurulu olarak yaptığımız destek başvurusu Haziran 2021 de sonuçlanacaktır. Çıkması durumunda ve hak kazanmanız halinde bu destek yazokulu kayıt ücretine ek olarak belirli limitler içerisinde  konaklama, günlük giderler ve  şehirler arası ulaşım giderlerinizi  kapsayacaktır.

TÜBİTAK desteği,  etkinliğin düzenlendiği alanda araştırmalar yapan yüksek lisans , doktora araştırmacıları ile bu alanda araştırmalarına yeni başlayacak ( lisansüstü bir programa kabul almış(*) adaylara açıktır.

TÜBİTAK desteğine adayların kabulü aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
1- Ön başvuruyu takiben TÜBİTAK desteğine başvuranlar
i) İngilizce başarı puanı ( YDS>60 veya eşdeğeri) baraj olmak üzere, bu değeri sağlayan aynı kuruma mensup adaylar  ALES puanlarına göre sıralanacaktır.
ii) Alanda çalışması olanlar ile bu alana yeni girecekler arasında 2:1 oran muhafaza edilecektir.
iii )Kurumlar arası ve coğrafi homojenliği sağlamak amacıyla her bir üniversite/kurumdan benzer sayıda adayın yaz okuluna kabul edilmesi esastır.
2- TÜBİTAK desteği ile programa kabul edilen adaylardan 300 TL geçici kayıt ücreti alınacak ancak bu ücret, desteğin çıkması durumunda, para transferinin yapılması ile adaylara yazokulu sonunda iade edilecektir. TÜBİTAK desteğinin çıkmaması durumunda veya mazeretsiz olarak katılım sağlnmaması durmunda ücret iadesi yapılmayacaktır(**)

Programa başvurular etaplar halinde kabul edilecektir. Önce önkayıtlar alınacak ve program kabül edilenler ilan edilecek, adayların belirlenen tarihe kadar kayıt olmaları istenecektir. Kabul edilip öngörülen tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanlar kabul haklarını yitireceklerdir. Kayıt haklarını kullanmayan adaylar olması durumunda yeni başvuru dönemi açılacak ve toplam 60 kişilik kontenjanı dolana kadar etaplar halinde başvurular sürdürülecektir.

(*) Yazokulu sırasında lisansüstü programa kayıt yaptırıldığının belgelenmesi gerekmektedir.

(**) Programa TÜBİTAK desteği ile kabul edilen adaylar , TÜBİTAK’a yapılan destek başvurusunun olumsuz sonuçlanabilme ihtimalinin de olduğunu bilmeli ve ona göre hazırlıklarını yapmalıdırlar.

A partial or full support is available for mESC-School 21. The partial support( ,i.e. mESC-IS support) will cover the registration fee. TUBITAK support -which is not certain yet- would provide a full support covering the registration fee as well as accommodation, travel and daily expenses. The application which we have submitted to TÜBİTAK BİDEB 2237-A “Educational  Activities Support Program”  is currently under evaluation and we will know the outcome in June 2021.

TUBITAK support  is open to graduate students  (registered or accepted(*) to the graduate programs),  who are conducting research in the very field for which the school  is organized, i.e. Energy Storage and Conversion.

Participants will be nominated for TUBITAK support following a selection procedure as outlined below.
1- Following preaplications
i) Since the school will be conducted in English a minimum of YDS(English) >= 60 or its equivalent is required for all participants.

ii)We aim to accept participants from diverse institutions and therefore we may limit the number of participants from the same institution . Therefore , when necessary  applicants from the institutions will be selected based on their ALES/GRE score.

iii)A ratio of experienced researcher to new comers => 2: 1 will be observed in selecting the participants

2- A provisional registration fee of ₺ 300 will be charged to the applicants with TUBITAK support. This fee will be returned to the applicants at the end of the summer school. If the school is not funded by TUBITAK/ in case of no show up, no fee will be returned to the applicant(**).

Applications to the program will run in cycles. First preapplications will be collected.  Then applicants eligible for the program will be announced and asked to register within a prescribed period. Those who do not register within this period will loose the right for registrations. The cycle will continue until a total of 60 participants are accepted to the program

(*) You would be required to produce a proof of your registration in a relevant graduate program before the start of summer school.

(**) Those who are nominated for TUBITAK Support should be aware of the fact that  there is no guarantee  that the program will be funded by TUBITAK.   So please make necessary preparation  so that you have enough  resources  for your own accomodation and daily expenses.